sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
MR PHONG
Trưởng Phòng KD - 0906408866

MS LOAN
Phó Phòng KD - 0949871909

Ms HUYỀN
Kinh Doanh - 0907325068

MS DUNG
NVKD - 0979059002

MR QUANG
NVKD - 0943036201

Chia sẻ lên:
Toluene Diisocyanate T-80

Toluene Diisocyanate T-80

Nơi sản xuất:
Japan

Mô tả chi tiết

Di-isocyanatetoluene (hỗn hợp các chất đồng phân)

Trọng lượng % : khoảng 100

CAS No.: 26471-62-5 (584-84-9/91-08-7) Index No: 615- 006- 00 –4

EEC No.: 247-722-4

Ứng dụng:

Sản phẩm trung gian trong công nghiệp hóa chất (dùng để sản xuất chất gắn kết hoặc chất đóng rắn cho nguyên liệu sơn phủ hoặc keo dán)

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
BUTYL ACETATE
BUTYL ACETATE
BUTYL CARBITOL
BUTYL CARBITOL
BUTYL CELLOSOLVE
BUTYL CELLOSOLVE
ACETONE
ACETONE
Diethylene Glycol (DEG)
Diethylene Glycol (DEG)
Dung môi Ethyl acetate (EA)
Dung môi Ethyl acetate (EA)
MEG - Monoethylene Glycol
MEG - Monoethylene Glycol
METHANOL
METHANOL
TOLUEN
TOLUEN
XYLENE
XYLENE
Toluene Diisocyanate T-80
Toluene Diisocyanate T-80