sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
MR PHONG
Trưởng Phòng KD
0906408866 - 0835590886

MR QUANG
Kinh Doanh - 01236 556699

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

PAC - China
PAC - China
Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Muối Công nghiệp Na2SO4
Muối Công nghiệp Na2SO4
NaCL - China
NaCL - China
NaOH 99 Xút Vảy
NaOH 99 Xút Vảy

HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP

Borax - USA
Borax - USA
ACID NITRIC - HNO3
ACID NITRIC - HNO3
KMNO4 THUỐC TÍM POTASSIUM PERMANGANATE
KMNO4 THUỐC TÍM POTASSIUM PERMANGANATE
Na2S
Na2S
Na2SO4 - China
Na2SO4 - China

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Acid oxalic
Acid oxalic
Muối Na2SO4
Muối Na2SO4
Oxy  H2O2
Oxy H2O2
Xút NaOH
Xút NaOH

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

NaCl
NaCl
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Vitamin C
Vitamin C
Acid Citric - Axit Chanh
Acid Citric - Axit Chanh
Sodium Benzoat - USA
Sodium Benzoat - USA

HÓA CHẤT NGÀNH THỦY SẢN

SODA - China
SODA - China
NaOH
NaOH
Oxy H2O2
Oxy H2O2
KMNO4 - Thuốc Tím
KMNO4 - Thuốc Tím
Dolomit
Dolomit
Vôi - CaO
Vôi - CaO
Bộ đá - Canxi Cacbonat - CaCO3
Bộ đá - Canxi Cacbonat - CaCO3

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

BUTYL ACETATE
BUTYL ACETATE
BUTYL CARBITOL
BUTYL CARBITOL
BUTYL CELLOSOLVE
BUTYL CELLOSOLVE
TOLUEN -hoa-chat-phong-van
TOLUEN -hoa-chat-phong-van
XYLENE
XYLENE

NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN GIA SÚC

Copper sulphate
Copper sulphate
Dicanxium
Dicanxium
ZINC OXIDE
ZINC OXIDE
NaCL - China
NaCL - China
Bột đá - CaCO3
Bột đá - CaCO3
Vôi - CaO
Vôi - CaO
Đá 1-2mm
Đá 1-2mm
Dicalcium Phosphate - CaHPO4.2H2O
Dicalcium Phosphate - CaHPO4.2H2O

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

PAC
PAC
Clorine HI-CHLON - Nippon
Clorine HI-CHLON - Nippon
Than hoạt tính
Than hoạt tính
Xút NaOH
Xút NaOH

HÓA CHẤT TẨY RỬA

Muối Công nghiệp Na2SO4
Muối Công nghiệp Na2SO4
Tẩy đường
Tẩy đường
HEC – Tạo đặc
HEC – Tạo đặc
Javen
Javen
Oxy già – H2O2
Oxy già – H2O2