sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
MR PHONG
Trưởng Phòng KD - 0906408866

MS LOAN
Phó Phòng KD - 0949871909

Ms HUYỀN
Kinh Doanh - 0907325068

MS DUNG
NVKD - 0979059002

MR QUANG
NVKD - 0943036201

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

PAC - China
PAC - China
Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Muối Công nghiệp Na2SO4
Muối Công nghiệp Na2SO4
NaCL - China
NaCL - China
NaOH 99 Xút Vảy
NaOH 99 Xút Vảy

HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP

Borax - USA
Borax - USA
ACID NITRIC - HNO3
ACID NITRIC - HNO3
KMNO4 THUỐC TÍM POTASSIUM PERMANGANATE
KMNO4 THUỐC TÍM POTASSIUM PERMANGANATE
Na2S
Na2S
Na2SO4 - China
Na2SO4 - China

HÓA CHẤT DỆT NHUỘM

Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Acid oxalic
Acid oxalic
Muối Na2SO4
Muối Na2SO4
Oxy  H2O2
Oxy H2O2
Xút NaOH
Xút NaOH

HÓA CHẤT THỰC PHẨM

NaCl
NaCl
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Vitamin C
Vitamin C
Acid Citric - Axit Chanh
Acid Citric - Axit Chanh
Sodium Benzoat - USA
Sodium Benzoat - USA

HÓA CHẤT NGÀNH THỦY SẢN

SODA - China
SODA - China
NaOH
NaOH
Oxy H2O2
Oxy H2O2
KMNO4 - Thuốc Tím
KMNO4 - Thuốc Tím
Dolomit
Dolomit
Vôi - CaO
Vôi - CaO
Bộ đá - Canxi Cacbonat - CaCO3
Bộ đá - Canxi Cacbonat - CaCO3

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP

BUTYL ACETATE
BUTYL ACETATE
BUTYL CARBITOL
BUTYL CARBITOL
BUTYL CELLOSOLVE
BUTYL CELLOSOLVE
TOLUEN
TOLUEN
XYLENE
XYLENE

NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN GIA SÚC

Copper sulphate
Copper sulphate
Dicanxium
Dicanxium
ZINC OXIDE
ZINC OXIDE
NaCL - China
NaCL - China
Bột đá - CaCO3
Bột đá - CaCO3
Vôi - CaO
Vôi - CaO
Đá 1-2mm
Đá 1-2mm
Dicalcium Phosphate - CaHPO4.2H2O
Dicalcium Phosphate - CaHPO4.2H2O

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

PAC
PAC
Clorine HI-CHLON - Nippon
Clorine HI-CHLON - Nippon
Than hoạt tính
Than hoạt tính
Xút NaOH
Xút NaOH

HÓA CHẤT TẨY RỬA

Muối Công nghiệp Na2SO4
Muối Công nghiệp Na2SO4
Tẩy đường
Tẩy đường
HEC – Tạo đặc
HEC – Tạo đặc
Hóa chất Javen
Hóa chất Javen
Oxy già – H2O2
Oxy già – H2O2